MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti sposoban da: 1. Zna šta je matematičko modeliranje i podjelu matematičkih modela. 2. Zna determinističke stohastičke modele. 3. Zna koji se ciljevi mogu postići korišćenjem matematičkog modeliranja. 4. Zna primjenu softverskih alata i naprednih tehnika analize i umeričke metode analize 5. Zna algoritamski koncept metode konačnih elemenata i interpretaciju konačnih elemenata. 6. Zna koji su linijski, površinski i zapreminski elementi. 7. Zna analiza inženjerskih problema primjenom metode konačnih elemenata i simulaciju. 8. Zna optimizaciju i nalaženje minimalnih i maksimalnih vrijednosti funkcije cilja u zavisnosti od postavljenih ograničenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ