MODELIRANJE I SIMULACIJA PROIZVODNIH PROCESA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ