ODABRANA POGLAVLJA IZ MAŠINSKIH ELEMENATA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Konstruišu vratila koja rade u uslovima superkritičnih brzina 2. Konstruišu vratila za brodske pogonske sisteme 3. Konstruišu različite tipove kinematskih spojnica 4. Analiziraju elastohidrodinamičko podmazivanje ležaja i zupčanika 5. Konstruišu magnetne spojnice, ležaje i zupčanike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ