KONSTRUISANJE MAŠINA I MEHANIZAMA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Koriste naučni pristup u rješavanju složenih konstrukcionih problema 2. Primijene postupke Metodičnog konstruisanja u razvoju konstrukcije mašina i mehanizama 3. Primijene postupke Metodičnog konstruisanja kod izbora optimalnih varijanti rješenja konstrukcije 4. Razviju optimalan oblika konstrukcije s obzirom na funkciju, tok napona i deformacija, zatim zahtjeve u pogledu tehnologičnosti, korištenih materijala, ergonomičnosti, estetičnosti, eksploatabilnosti i ekonomičnosti konstrukcije 5. Izvše analizu ravnih i prostornih mehanizama i manipulatora 6. Izvrše sintezu ravnih i prostornih mehanizama i manipulatora

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ