TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primijene postojeće standarde i preporuke iz ove oblasti. 2. Razumiju problem i izrade tehnologiju zavarivanja. 3. Optimalno izaberu, pripreme, predgriju i naknadno termički obrade materijal za konkretne slučajeve. 4. Definišu način i kontrolu toka zavarivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ4x1
1S