VREDNOVANJE PERFORMANSI PROCESA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da: • Analizira procese u organizaciji • Prikuplja i analizira informacije o performansama procesa • Uspostavlja sistem mjerenja i praćenja performansi procesa • Predlaže rešenja za unapređenje performansi poslovnih procesa • Predlaže primjenu odgovarajućih naučnih metoda i tehnika u upravljanju procesima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ŠAKOVIĆ-JOVANOVIĆ4x1
2S+1P