POSLOVNA IZVRSNOST


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumije principe poslovne izrsnosti. 2. Unapređuje sisteme po principima različitih modela poslovne izvrsnosti. 3. Vrši analizu i definiše mjere za unapređenje realnih sistema. 4. Primjenjuje metode naučno istraživačkog rada. 5. Generiše nova naučna znanja i primjenjuje ih u konkretnim uslovima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZDRAVKO KRIVOKAPIĆ