Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1.Se upozna sa početkom tranzicijhe kod ravanskog Kuetovog strujanja 2.Proračuna granični slo0j na aeroprofilu Žukovskog 3.Primijeni empirijske metode pri proračunu turbulentnog graničnog sloja 4.Se upozna sa uzajamnim uticajem molekularne i turbulentne viskoznost 5.Opiše nestabilnost Kelvin-Helmholčevog neviskoznog smičućeg sloja 6. Se upozna sa ravnotežom graničnih slojeva i strukturom turbulencije u blizini zida

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija