TOPLOTNE MAŠINE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
8B+1P
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
8B+1P