KONSTRUISANJE POMOĆU RAČUNARA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ2x1
9B
2x1
9B