AUTOMATIZACIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x1
9B
2x1
9B