TRANSPORT CIJEVIMA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
5B
MILAN ŠEKULARAC2x1
5B