OPTIMIZACIJA U MEHANICI KONSTRUKCIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
2B
2x1
2B