Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Zna podjelu alata za obradu drveta, osnovne karakteristike, otpori i sile procesa rezanja drveta. 2. Zna proračun uticajnih faktora na otpore pri rezanju drveta. 3. Poznaje alati za obradu drveta rezanjem, njihovo oštrenje alata za mehaničku obradu drveta i tocila. 4. Zna tehnologije i alate obrade drveta glodanjem i rendisanjem. 5. Zna tehnologije i alate obrade drveta struganjem. 6. Zna tehnologiju i alate obrade drveta bušenjem. 7. Zna tehnologiju i alate obrade drveta brušenjem. 8. Zna tehnologiju i alate sječenja (odsijecanja) drveta, rosijecanja, isijecanja i probijanja drveta. 9. Zna tehnologiju i alate obrade drveta deformacijom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija