Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: primijeni vještine potrebne za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka na engleskom jeziku, primijeni vještine za stvaranje zaključaka na engleskom jeziku, protumači informacije, ideje, probleme i njihova rješenja, razvije vještine učenja potrebne za cijeloživotno učenje, pripremi CV na engleskom jeziku, prevede složenije stručne i naučne tekstove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija