RUSKI JEZIK VI - STRUČNI IV


Semestar: 6
ECTS: 2.25
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA MUJOVIĆ1x0
1P
NEDA ANDRIĆ1x1
1P