PLANIRANJE SAOBRAĆAJA


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
4S
RADOJE VUJADINOVIĆ2x1
4S