RUSKI JEZIK V - STRUČNI III


Semestar: 5
ECTS: 1.5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ1x1
1S