Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKO DAMJANOVIĆ1x1
1B+8S+1P
1x1
1B+8S+1P
SRETEN SIMOVIĆ1x1
1B+8S+1P
1x1
1B+8S+1P