ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Integriše osnovne jezičke strukture i gramatiku; primijeni osnovne tehnike čitanja opšte literature; obrazloži i izrazi svoje ideje kroz različite vještine govorenja; prepozna osnovni vokabular. razvije svijesti o potrebi učenja engleskog jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANKA WILFORD