Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ2x1
2B+8S+3P
2x1
2B+8S+3P

Konačni rezultati ispita iz predmeta Buka i Vibracije

Rezultati nakon prvog ispitnog roka

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma

Prezentacije - Predavanja i vježbe