Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: • Razumiju logiku programiranja • Primjenjuju algoritamski pristup rješavanju programerskih problema • Koristi Matlab u rešavanju matematičkih problema • Koristi Matlab u rešavanju inženjerskih problema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ2x1
79B+15P
2x3
79B+15P

II septembarski rok - Programiranje

Predavanja iz predmeta Programiranje - 25.05.2021

Programiranje kolokvijumi i nastava

Nastava iz Programiranja

Programiranje - 23.04.2021 08:15

Programiranje - petak - 16.04.2021 u 8 i 15

Programiranje - predavanja i vjezbe