STANJE VOZILA I PROCJENA ŠTETE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da procijene stanje vozila, procijene stanja vozila poslije saobraćajne nezgode i procjene štetu na vozilu nakon saobraćajne nezgode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKO DAMJANOVIĆ