DRUMSKI SAOBRAĆAJ I ŽIVOTNA SREDINA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše sve vrste pogonskih goriva za drumska vozila 2. Opiše procese ostvarivanja smješe i process sagorijevanja goriva u motoru SUS 3. Opiše mehanizme nastanka nesagorjelih ugljovodonika, ugljen-monoksida, oksida azota i čvrstih čestica 4. Opiše nastanak ugljen-dioksida i objasni doprinos drumskog saobraćaja klimatskim promjenama 5. Opiše izvore buke od drumskog saobračaja i navede mjere za smanjenje i zaštitu od buke, 6. Opiše process reciklaže vozila 7. Definiše način ispitivanja izduvne emisije od vozila po međunarodnim normama

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PAJKOVIĆ
RADOJE VUJADINOVIĆ