ENERGETSKA EFIKASNOST U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne termine vezane za energetsku efikasnost u drumskom saobraćaju 2. Opiše sve aspekte potrošnje goriva kod drumskih vozila 3. Proračuna emisiju CO2 od drumskih vozila 4. Opiše sva tehnološka poboljšanja na vozilima koja dovode do bolje energetske efikasnosti 5. Detaljno opiše sve mjere koje dovode do unapređenja energetske efikasnosti u drumskom saobraćaju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE VUJADINOVIĆ4x1
1S