MAŠINSKI MATERIJALI


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Izvrši klasifikaciju materijala koji se primjenjuju u mašinskoj tehnici. 2. Izvrši izbor materijala primjenom kvantitativne metode izbora. 3. Eksperimentalno odredi mehanička svojstva materijala. 4. Prepozna i opiše dijagram stanja legura. 5. Objasni prednosti primjene novih materijala. 6. Utvrdi oblik korozije materijala i predloži metodu zaštite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ

Termin održavanja završnog ispita (II rok)

Termin održavanja završnog ispita (I rok)

Termin održavanja II kolokvijuma (popravni rok)

Termin polaganja II kolokvijuma

Termin održavanja I kolokvijuma (popravni rok) - SP Mehatronika

Odlaganje polaganja kolokvijuma