CAD I TEHNIČKO CRTANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne upotrebu različitih vrsta projiciranje u prikazivanju mašinskih elemenata i sklopova na tehničkom crtežu. 2. Pripreme radionički crtež mašinskog elementa i sklopni crtež mašinskog sklopa u skladu sa pravilima tehničkog crtanja. 3. Primjene mašinsko snimanje i skiciranje. 4. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih elemenata i sklopova. 5. Upotrijebe softver CAD sistema u fazi izrade tehničke dokumentacije (radionički, sklopni, montažni, šematski crteži...) mašinskih elemenata i sklopova. 6. Upotrijebe softver CAD sistema u fazi oblikovanja za generisanje 3D geometrijskih modela mašinskih elemenata i sklopova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ

Rezultati ispita iz CAD-a i tehničkog crtanja