Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa student će moći da: identifikuje komponente programabilnih logičkih kontrolera, fizički poveže i programira PLC, da prepozna različite module, da postavi komunikaciju podacima između PLC i PC, poveže ulaze i izlaze sa PLC-om, da napiše jednostavne Ladder logičke programe (dijagrame) koristeći bitove, brojače, tajmere, opiše akcije u Ladder logičkom dijagramu, rešava hardverske probleme sa PLC sistemom, identifikuje i riješi probleme u Ladder logičkom dijagramu,tj. programu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

PLC, termini polaganja

PLC, ocjene u septembarskom roku 2020

PLC, ocjene

PLC, I kolokvijum, promijenjen termin

PLC, I kolokvijum

PLC -Domaći zadaci za šk. 2018/19

PLC, vježbe za šk. 2018/19.g.

PLC, domaći zadaci