DIZAJN MEHATRONIČKIH SISTEMA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju koncepte mehatroničkih sistema i primijene znanja u razvoju mehatroničkih proizvoda 2. Prepoznaju osnovne zahtjeve koje projektant treba da ispuni prilikom razvoja nekog proizvoda 3. Formiraju tehnički zadatak 4. Koriste naučni pristup u rješavanju problema projektovanja mehatroničkih sistema 5. Primijene postupke Metodičnog projektovanja u razvoju mehatroničkih proizvoda 6. Razviju optimalan oblika konstrukcije i izaberu najpovoljnije materijale s obzirom na funkciju, tok napona i deformacija, te zahtjeve u pogledu tehnologičnosti, ergonomičnosti, estetičnosti, eksploatabilnosti i ekonomičnosti konstrukcije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ1x1
4S
1x1
4S
RADOSLAV TOMOVIĆ1x1
4S
1x1
4S