INŽENJERSKA MATEMATIKA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sto student zavrsi ovaj kurs bice u mogucnosti da: Navede primjene dvostrukog , trostrukog ,povrsinskog i krivolinijskog integrala . 2. Rjesava konkretne zadatke u kojima se trazi da izracuna visestruke, povrsinske i krivolinijske integrale. 3. Objasni i primijeni osnovne pojmove teorije polja (gradijent,divergencija.rotor). 4.Objasni i primijeni razlaganje funkcija u Tejlorov i Furijeov red. 5.Rjesava linearne diferencijalne jednacine viseg reda sa konstantnim koeficijentima. 6. . Izracuna korijen i stepen kompleksnog broja i navede elementarne kompleksne funkcije. 7. Navede i primijeni teoreme o potrebnim i dovoljnim uslovima za diferencijabilnost kompleksne funkcije , Kosijevu teoremu i teoremu o ostacima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RAŠOVIĆ-JANČIĆ

Rezultati

Konačni rezultati

Rezultati