DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz Digitalne elektronike, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Tumači prednosti i nedostatke kodiranja binarnih sekvenci različitim tipovima linijskih kodova; 2. Analizira osnovna logička kola u TTL tehnologiji (NI, NILI, I, ILI logička kola); 3. Analizira kola u CMOS i BiCMOS tehnologijama; 4. Predlaže rješenja logičkih funkcija u navedenim tehnologijama; 5. Tumači prednosti i ograničenja logičkih sklopova u navedenim tehnologijama; 6. Analizira princip rada i ilustruje napone u karakterističnim tačkama astabilnih i monostabilnih multivibratora; 7. Dizajnira i implementira kombinaciona logička kola korišćenjem programabilnih logičkih kola; 8. Opisuje i provjerava funkcionalnost digitalnih kola u ABEL i VHDL programskim jezicima; 9. Razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora i definiše osnovni princip rada pojedinih konvertora;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN STANKOVIĆ2x0
5P
1x0
5P