PLC


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa student će moći da: identifikuje komponente programabilnih logičkih kontrolera, fizički poveže i programira PLC, da prepozna različite module, da postavi komunikaciju podacima između PLC i PC, poveže ulaze i izlaze sa PLC-om, da napiše jednostavne Ladder logičke programe (dijagrame) koristeći bitove, brojače, tajmere, opiše akcije u Ladder logičkom dijagramu, rešava hardverske probleme sa PLC sistemom, identifikuje i riješi probleme u Ladder logičkom dijagramu,tj. programu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ2x1
1S+7P
2x1
1S+7P