OSNOVI MAŠINSTVA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Vrši izbor i proračun optimalnih mašinskih djelova za određenu namjenu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOŠ BULATOVIĆ