BRZA IZRADA PROTOTIPOVA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŠIBALIĆ2x1
1S
2x1
1S