NADZOR I ZAŠTITA MAŠINSKIH SISTEMA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Formira i analizira sliku stanja proizvodnog sistema u vremenu 2. Propisuje potrebne metode i postupke za nadzor stanja proizvodne opreme u preduzeću 3. Definiše potrebne mjerne parametre i senzore za nadzor i dijagnozu stanja proizvodne opreme 4. Propisuje intervale mjerenja radnih parametara i parametara stanja 5. Pripisuje mjerne tačke i rute mjejerenja. 6. Projektuje sisteme nadzora stanja u preduzeću.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ