KOMPJUTERSKA VIZIJA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+2
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ