Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumeju principe rada mehatroničkih sistema u vozilima, 2. Analiziraju procedure i modele elektronske kontrole rada vozila i njegovih sistema, 3. Tumače metode projektovanja, testiranja i dijagnostike rada vozila, 4. Razumeju elektronski i energetski menadžment vozila i zahtjeve elektronike u automobilskom okruženju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILANKO DAMJANOVIĆ
SRETEN SIMOVIĆ