MIKRIOELEKTROMEHANIČKI SISTEMI (MEMS)


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ĐUKANOVIĆ2x1
2S
2x1
2S
2x1
2S