CNC MAŠINE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Primjenjuju praktična znanja, iz oblasti upravljanja CNC mašinama. 2. Opišu i objasne principe rada CNC mašina. 3. Definišu putanje kretanja alata, izvrše programiranje i izradu radnog predmeta.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŠIBALIĆ3x1
1S
2x1
1S