CAE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa studenti će biti sposobni da: 1. Objasne osnovne pojmove teorije elastičnosti i veze pomjeranja i deformacija, odnosno, deformacija i napona. 2. Objasne primjenu metode konačnih elemenata u statičkoj analizi: upotrebu različitih vrsta konačnih elemenata, formiranje matrice krutosti i jednačina statičke ravnoteže, formiranje graničnih uslova, upotrebu različitih metoda za rješavanje jednačina statičke ravnoteže. 3. Primjene softvera CAE sistema za statičku analizu rešetkastih i grednih konstrukcija metodom konačnih elemenata. 4. Primjene softver CAE sistema za statičku analizu mašinskih elemenata i sklopova metodom konačnih elemenata. 5. Objasne primjenu metode konačnih elemenata u dinamičkoj analizi: formiranje matrica masa i prigušenja i dinamičkih jednačina, pojam sopstvenih frekvencija, uoptrebu različitih metoda za određivanje sopstvenih vrijednosti sistema dinamičkih jednačina. 6. Primjene softvera CAE sistema za dinamičku analizu mašinskih elemenata i sklopova metodom konačnih elemenata. 7. Objasne pojam geometrijskih i materijalnih nelinearnosti u metodi konačnih elemenata. 8. Primjene softver CAE sistema za rješavanje jednostavnih problema nelinearne statičke analize mašinskih sklopova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ3x1
2S
2x1
2S