TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Formira i analizira sliku stanja mašinskog sistema u vremenu 2. Propisuje potrebne metode i postupke tehničke dijagnostike 3. Opiše najčešće metode tehničke dijagnostike mašinskih sistema 4. Definiše potrebne mjerne parametre i senzore za dijagnozu stanja mašinskog sistema 5. Opiše i poveže najčešće vrste i simptome otkaza kod mašinskih sistema

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ3x1
1S
3x1
1S