INTELEGENTNI PROIZVODNI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni pojmove inteligentnih proizvodnih sistema i trendove razvoja, 2. istražuje mogućnost primjene inteligentnih proizvodnih sistema za realne uslove, 3. primjenjuje pripadajuće softverske alate za izabrani pristup implementacije inteligentnog sistema, 4. istražuje mogućnost razvoja jedinstvenog pristupa u implementaciji inteligentog sistema, 5. analizira koristi od primjene inteligentnih proizvodnih sistema,

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ2x1
1S
1x0
1S
1x0
1S