Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 6+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Tokom odrađivanja prakse student: 1. stiče praktična iskustva o načinu organizovanja i funkcionisanja sredina u kojima će primjenjivati stečena znanja u svojoj budućoj profesionalnoj karijeri; 2. prepoznaje modele komunikacije sa kolegama i tokove poslovnih informacija; 3. prepoznaje osnovne procese u mehatroničkim sistemima, projektovanju, proizvodnji, održavanju, u kontekstu njegovih budućih profesionalnih kompetencija; 4. uspostavlja lične kontakte i poznastva koja će moći da koristi tokom školovanja ili zasnivanja budućeg radnog odnosa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ6x1
1S