ROBOTIKA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će biti sposoban da: 1. analizira problem i uradi sintezu rešenja problema kinematike robotskih sistema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; 2. odredi komponente robotskog sistema; 3. primjenjuje rešenja u praktičnim problemima robotskih sistema; 4. produbljuje i inovira stečeno znanje iz programiranja robota; 5. prati i primijeni novine u razvoju novih robotskih sistema i odgovarajućih algoritama upravljanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA MIJANOVIĆ MARKUŠ