INTELIGENTNI SENZORSKI I AKTUATORSKI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN MIJANOVIĆ