ENGLESKI JEZIK OPŠTI I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći da: - primijeni osnovne jezičke veštine i tehnike: A) čitanja i razumjevanja jednostavnog i kratkog teksta sa određenim brojem nepoznatih riječi i izraza (skimming, scanning, reading for detail, deduction) B) slušanja i razumjevanja audio zapisa na različite konkretne i apstraktne teme (umjetnost, putovanja, turizam) na engleskom jeziku, C) piše kratke i jednostavne poruke držeći se obrađenog teskta ili koristeći rječnik, - klasifikuje i sumira ključne informacije iz teksta i primijeni ih u kratkom vođenom razgovoru, - iskaže svoje mišljenje i stav, razmjenjuje informacije i adekvatno reaguje u određenim društvenim situacijama (introducing, expressing opinion, adgeeing/disagreeing) koristeći prikladnu jednostavnu leksiku i diskursne markere, - vlada gramatikom engleskog jezika na srednjem nivou: prepoznaje upotrebu modalnih glagola, pasiva, uslovnih rečenica i neupravnog govora u kontekstu, - napiše kraći sastav iz tematskih oblasti koje su obrađene na engleskom jeziku, - bude svjestan povezanosti stranog jezika i kulture i prepoznaje razike između formalnog i neformalnog registra

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR IVANOVIĆ2x0
1P