Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti su usvojili znanja o promjenama u strukturi pri termomehaničkoj obradi, uticaju strukture na mehaničke osobine, što predstavlja osnovu za razumijevanje medjuzavisnosti sastava, termomehaničke obrade, strukture i mehaničkih osobina metalnih materijala. Ovladali su znanjima o mehanizmima koji , kao posledica dejstva spoljne sile, dovode do promjena u strukturi i odredjuju finalne osobine materijala.Takođe,usvajajući znanja o fizičkim osnovama pojave loma u materijalima, mehanizama loma i statičke deformacije na povišenim temperaturama u mogucnosti su da rešava ju probleme koji se u oblasti fizičke metalurgije srijeću u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija