Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti su usvojili znanja o promjenama u strukturi pri termomehaničkoj obradi, uticaju strukture na mehaničke osobine, što predstavlja osnovu za razumijevanje medjuzavisnosti sastava, termomehaničke obrade, strukture i mehaničkih osobina metalnih materijala. Ovladali su znanjima o mehanizmima koji , kao posledica dejstva spoljne sile, dovode do promjena u strukturi i odredjuju finalne osobine materijala.Takođe,usvajajući znanja o fizičkim osnovama pojave loma u materijalima, mehanizama loma i statičke deformacije na povišenim temperaturama u mogucnosti su da rešava ju probleme koji se u oblasti fizičke metalurgije srijeću u praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA JAUKOVIĆ3x1
1S
2x1
1S