NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ3x0
2P