FAZNE TRANSFORMACIJE


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prezentira termodinamičke aspekte faznih transformacija; 2. Demonstrira poznavanje atomističkih i kristalografskih aspekata faznih transformacija; 3. Analizira proces difuzije u čvrstom stanju i kretanje graničnih površina; 4. Primijeni prvi i drugi Fikov zakon za difuziju u binarnim sistemima, rješava jednačinu difuzije za različite difuzione sisteme koji se sreću u praksi i određuje koeficijent difuzije za različite difuzione sisteme. 5. Klasifikuje fazne transformacije; 6. Objasni fazne transformacije tečno-čvrsto; 7. Objasni razlike homogenog i heterogenog stvaranja klica čvrste faze iz rastopa i opiše rast kristala i oblik kristala; 8. Opiše fazne transformacije u čvrstom stanju; 9. Objasni mehanizme difuzionih i bezdifuzionih faznih transformacija; 10. Razumije ulogu faznih transformacija u postupku kontrole mikrostrukture i osobina legura; 11. Objasni zavisnost (vezu) procesiranje-mikrostruktura-osobine metalnih materijala.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA ASANOVIĆ3x0
1P