Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni teorijske osnove livenja metala i legura - Analizira procese karakteristične za tečno stanje metala i legura - Analizira procese koji se odnose na formiranje odlivaka - Prepoznaje pojave i greške u odlivcima nakon njihovog očvršćavanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO VUKSANOVIĆ