POSTROJENJA I PROJEKTOVANJE U METALURGIJI


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Opisati postupak, faze izrade i sadržaj projektne dokumentacije. 2. Analizirati i ocijeniti alternativna rješenja za proizvod i proizvodni program kod pripreme projektne dokumentacije. 3. Sistematizovati sadržaj i obim tehnološkog projekta i projektnog zadatka za izradu tehnološkog projekta. 4. Opisati objekte, layout, prostorni razmještaj opreme i kretanja materijala u obimu potrebnom za pripremu tehnološkog projekta. 5. Navesti uslove i kriterijume za snabdijevanje proizvodnih sistema sa energentima. 6. Povezati tehnološki proces, opremu i njen raspored za tehnologije proizvodnje valjanjem, kovanjem, presovanjem i vučenjem. 7. Raditi u timu i primijeniti metodologiju za provjeru preduzetničkih ideja u oblasti metalurških procesnih tehnologija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x1
1S
2x1
1S